Naliali ste do kvetináča príliš veľa vody?

Aby samozavlažovací systém Lechuza fungoval správne, musí byť hladina vody v zásobníku v stanovených hraniciach. Na to slúžia značky na ukazovateli stavu vody – min a max. Ale čo sa stane, ak prelejeme vodu cez maximum? 

Nevadí. Riešenie je rýchle:  

V exteriéri majú kvetináče Lechuza na spodnej časti skrutku na odtok prebytočnej vody. Túto jednoducho otvorte a prebytočná voda vytečie von. Tá istá situácia nastane tiež v prípade, ak do kvetináčov naprší veľké množstvo dažďovej vody.

Odtoková skrutka sa nachádza na dne kvetináča a na dne výsadbovej vložky. Bez nutnosti akéhokoľvek ďalšieho zásahu umožní odtok dažďovej vody.

Alebo akejkoľvek inej vody. Napríklad ak máte na polievanie malých pomocníkov…

V interiéri to riešime podľa veľkosti kvetináča:

Stolový kvetináč ľahko rozoberieme – vyberieme výsadbovú vložku – a prebytočnú vodu vylejeme. Prípadne len nakloníme a vodu vylejeme.

U väčších kvetináčov tento postup nemusí byť realizovateľný. Na tento účel existuje v príslušenstve Lechuza ručná pumpa. Ňou jednoducho upravíte hladinu vody v zásobníku na požadovanú úroveň.

Namiesto pumpy rovnako dobre poslúži aj odkaľovač vody/odsávačka vody z akvaristiky - len z nej odstránite rozšírený koniec v tvare zvonu.