9 výhod kvetináča s výsadbovou vložkou Lechuza

Väčšina ponúkaných kvetináčov Lechuza sa skladá z vonkajšieho obalu a lineru/vnútornej vložky so samozavlažovacím systémom. 
 
Čím je výsadbová vložka (liner) nezvyčajná? 
 
1. Jednoduchá manipulácia aj pri väčších veľkostiach.
Činnosti, ktoré prebiehajú pri stolových kvetináčoch bez problémov a samozrejme, získavajú s pribúdajúcou veľkosťou kvetináča na zaujímavosti. Vďaka možnosti rozdelenia výsadby na obal a výsadbovú vložku sa rozdelí celková váha a umožní manipuláciu aj u väčších kvetináčov. Výsledok prekvapí a výrazne zvýši komfort používania. Napríklad kvetináče Classico LS majú liner až do veľkosti, u ktorej sa dá reálne predpokladať, že sa ešte bude využívať - v tomto prípade je to do priemeru kvetináča 50 cm.
 
2. Jednoduchá manipulácia vďaka zabudovaným rúčkam.
Podľa veľkosti sú rúčky dve, alebo štyri.
3. Jednoduchá manipulácia so samostatným obalom.
Tiež oceníte hlavne u väčších veľkostí. V tomto bode sa najzreteľnejšie ukazuje rozdiel v porovnaní s keramickými kvetináčmi, aj keď vizuálne pôsobia rovnako (platí pre radu Premium).
 
4. Čistá práca - pri sprchovaní rastliny a presádzaní, pri prezimovaní.
Ak sa obal nezúčastní činností, pri ktorých by sa mohol zašpiniť, ostáva čistý.
5. Výmena vonkajšieho obalu bez presádzania, narušenia výsadby.
Tak medzi kvetináčmi, ako aj pri predpestovaní sezónnych rastlín v dodatočnej výsadbovej vložke ku kvetináču.
 
6. Rovnaká vložka je použiteľná pre viacero modelov.
Viac informácii nájdete v samostatnom článku. Napríklad kvetináče Cubico, Trio, Cube majú zhodnú vnútornú vložku.
7. Jednoduchý transport. 
Výhoda pre vysadenú rastlinu aj pre vonkajší obal/kvetináč, menšie riziko poškodenia obidvoch. Napríklad pri sťahovaní.
 
8. Možnosť pristrihnúť rastline prerastajúce korene.
Pri modeloch Cubico, Classico, Quadro, Balconera je výsadbová vložka zo spodnej časti otvorená a dno zásobníka na vodu tvorí vonkajší obal.
 
9. Vnútorný rám vo farbe kvetináča. 
Rúčky sú riešené ako dodatočný ozdobný prvok (Quadro, Classico).