Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci je oprávnený v lehote 14 dní od doručenia tovaru odstúpiť od zmluvy.

Kupujúci má právo tovar odskúšať tak, ako je to bežné v klasickej predajni. V prípade odstúpenia zašle kupujúci predávajúcemu mailom odstupenie od zmluvy alebo prejaví svoju vôľu, že odstupuje od zmluvy emailom, poštou alebo telefonicky a následne zašle formulár alebo inú písomnú formu tohto prejavu emailom alebo poštou. Následne potvrdí predávajúci kupujúcemu prijatie odstúpenia od zmluvy mailom, alebo telefonicky.

V prípade odstúpenia od zmluvy zašle kupujúci tovar najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy predávajúcemu na jeho adresu uvedenú v bode 1.1 týchto podmienok. Kupujúci zašle tovar nepoužitý s originálnym obalom (rozbalený) a s faktúrou. Zaslanie tovaru na dobierku nebude akceptované. Po odstúpení od zmluvy zo strany kupujúceho mu predávajúci vráti všetky platby, ktoré tento vynaložil v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy, t.j. náklady na obstaranie tovaru a náklady na doručenie (najlacnejší bežný spôsob ponúkaný predávajúcim). Dodatočné zvýšené náklady na dodanie nie je predávajúci povinný uhradiť. Platby budú vrátené najneskôr do 14 dní od doručenia odstúpenia od zmluvy spôsobom, akým bola uskutočnená platba, prípadne na základe pokynov (čísla účtu) uvedených vo formulári odstúpenie od zmluvy. Vrátenie platby sa uskutoční až po doručení vráteného tovaru kupujúcim, príp. ak to ináč nie je možné po zdokladovaní odoslania tovaru zo strany kupujúceho.

Ak po odstúpení od zmluvy zašle kupujúci predávajúcemu tovar vykazujúci známky použitia, poškodený, nekompletný alebo vykazujúci známky zaobchádzania presahujúceho rámec odskúšania, uplatní si predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a jeho uvedenia do pôvodného stavu súdnou cestou. Vrátená mu bude čiastka v plnej výške, akoby tovar poškodený nebol. Za týmto účelom si predávajúci uplatní od kupujúceho sumu takéhoto zníženia, o čom ho vopred informuje.

Formulár na odstúpenie od zmluvy na stiahnutie

Rekapitulácia bodov:

1. Máte právo vrátenia tovaru v lehote 14 dní odo dňa doručenia tovaru

2. Vyplňte formulár odstúpenie od zmluvy a zašlite nám ho mailom obchod@inteligentne-kvetinace.sk, príp. nám oznámte Váš zámer telefonicky na 0948 899 842

3. Doručte nám tovar na našu adresu, ak je to možné s originálnym obalom (rozbalený), nepoužitý a kópiu faktúry, príp. dodacieho listu alebo iného dokladu, na základe ktorého dokážeme spojiť tovar s Vašou objednávkou. Adresa: MANA SK s.r.o., Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava, tel. 0948899842. Tovar dôkladne zabaľte, aby sa predišlo jeho poškodeniu.

4. Po doručení tovaru Vám najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy vrátime peniažky na účet uvedený vo formulári odstúpenia.